Wiadomo¶ci
Rusza akcja "Znicz pamięci" PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
20.10.2014.
 
 
Bez grafiki
 
 
 
 
 
 
76 rocznica przygarnięcia deportowanych do Polski Żydów PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
15.10.2014.

Balagan – (tureckie słowo przejęte przez hebrajski z polskiego) oznacza nie tylko chaos i nieporz±dek, ale także konstruktywne pomieszanie, różnorodno¶ć, bogactwo, także wielokulturowo¶ć i jej współistnienie.

 

Serdecznie zapraszamy

na spacer

¶ladami kultury i historii zb±szyńskich Żydów

przygotowany przez uczniów z Liceum Garczyńskiego z grupy „Zb±szyński Balagan” działaj±cej w ramach projektu „Szkoła Dialogu”,

który odbędzie się we wtorek

28 paĽdziernika 2014 r.

w 76 rocznicę przygarnięcia Żydów przez mieszkańców Zb±szynia

Zbiórka uczestników: kirkut (cmentarz żydowski), okolice placu Reymonta na osiedlu Kawczyńskim, godz. 16.00.

 

Program:

16.00  - spotkanie na zb±szyńskim kirkucie/ informacje przewodników

16.30 – przej¶cie w okolice byłej synagogi/ informacje przewodników

17.00 – okoliczno¶ciowy program w Kazamatach 

 - grupa projektowa „Zb±szyński Balagan”

https://www.facebook.com/ZbaszynskiBalagan  

Prosimy zabrać ze sob± kamień mieszcz±cy się w dłoni.

 

 

 

Zmieniony ( 16.10.2014. )
 
Wizyta pani minister PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
08.10.2014.

W pi±tek 3 paĽdziernika w holu  Liceum Garczyńskiego odbyło się spotkanie młodzieży  z pani± Zofi± Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani minister pochodzi z Wielkopolski i jest zwi±zana z Polskim Stronnictwem Ludowym. Funkcje wiceministra pełni od 12 wrze¶nia  2012 roku. Na pocz±tku spotkania opowiedziała o swoich do¶wiadczeniach edukacyjnych, wskazała na warto¶ć wykształcenia, na wagę sumiennych przygotowań do matury - zwłaszcza do matematyki. Uczniowie zadawali też pytania zaproszonej  -zarówno dotycz±ce bież±cej sytuacji politycznej jak i nadchodz±cych wyborów.

Pani Zofia Szalczyk jest absolwentk± Wydziału Zootechniki Akademii Rolniczej w Poznaniu (dzi¶ jest to Uniwersytet Przyrodniczy).

(arg) 

 

 

Zmieniony ( 10.10.2014. )
 
Zbieramy ksi±żki dla Biblioteki Publicznej w Zb±szyniu! PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
02.10.2014.
 
Kochani!

Zapewne wiecie, że nasza miejska biblioteka zmienia siedzibę... Nowy budynek powstaje dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aby jednak nie utracić zdobytych ¶rodków, biblioteka musi posiadać do¶ć spore zbiory... 

Obecnie do spełnienia kryteriów brakuje 13 tysięcy ksi±żek. Czę¶ć z nich zostanie zakupiona ze ¶rodków biblioteki, ale z pewno¶ci± nie wystarczy ich na sfinansowanie cało¶ci. Dlatego zwracamy się do mieszkańców Zb±szynia i okolic o pomoc w uzupełnianiu zbiorów :)

Ksi±żki zbieramy w holu głównym liceum, można je także przekazywać naszym wolontariuszom, na pewno dostarcz± je na miejsce :) 

Ksi±żki musz± być wydane po 1980r. oraz być w dobrym stanie.
 
 
link do wydarzenia: 
 
 
 
 
 
 
75 ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEG0 PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
01.10.2014.


 Humani¶ci z kl.IIb uczestniczyli 26 wrze¶nia 2014r. w uroczystych obchodach utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, które miały miejsce w Nowym Tomy¶lu. W biuletynie wydanym przez Instytutu Pamięci Narodowej czytamy: „Polskie Państwo Podziemne(1939-1945) było fenomenem na skalę ¶wiatow±. 

W konspiracji udało się stworzyć sprawnie funkcjonuj±c± strukturę władz cywilnych i największe podziemne siły zbrojne Europy – Armię Krajow±. Polskie Państwo Podziemne podporz±dkowane prawowitemu rz±dowi Rzeczpospolitej Polskiej na uchodĽstwie, organizowało szeroko rozumiany opór przeciwko Niemcom i Sowietom.” Wszyscy znamy znak Polski Walcz±cej, składaj±cy się z liter „P” i „W”, splecionych razem na kształt kotwicy. Dzi¶ jest on znakiem pamięci o tych, którzy walczyli o niepodległ± Polskę. Pamiętajmy, że to my jeste¶my spadkobiercami ideałów tych wszystkich, którzy w czasie próby podjęli służbę ojczyĽnie.

foto Aleksandra Jańczak
 
 
Zmieniony ( 02.10.2014. )
 
KONKURSY! PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
29.09.2014.

Drodzy Uczniowie! 
 
Zachęcamy Was do odwiedzenia strony, na której zbieramy informacje na temat aktualnych konkursów, w których możecie brać udział, aby realizować swoje pasje, zdobywać nowe do¶wiadczenia oraz przy okazji ciekawe nagrody!
 
 
Je¶li interesujesz się filmem, fotografi±, rysunkiem lub literatur± albo jaki¶ przedmiot szkolny jest Ci szczególnie bliski - spróbuj swoich sił w konkursie! 
 
 
 
 
Zmieniony ( 29.09.2014. )
 
Projekt KO¬LARZ laureatem finału E-SZKOŁA PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
28.09.2014.

24 wrze¶nia liceali¶ci ZS nr 1 w Zb±szyniu wybrali się na galę finałow± III edycji konkursu na najlepsze działanie grupy uczniowskiej projektu systemowego "e-Szkoła Moja Wielkopolska", która odbyła się w Auli UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.  Uroczysto¶ć zgromadziła wielu go¶ci, w tym przedstawicieli organizatorów: Samorz±du Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej.

Zb±szyński projekt „KO¬LARZ SYMBOLEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU KOZŁA“ zaj±ł II miejsce w¶ród szkół ponadgimnazjalnych. W nagrodę uczniowie otrzymali telefony komórkowe SONY XPERIA Z,  a opiekun projektu (mgr Mateusz Kosierb, anglista w liceum) Notebook Lenovo Z500. Szkoła – Zespól Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zb±szyniu - otrzymała zestaw interaktywny Smart (czyli zestaw edukacyjny z tablic± interaktywn±). To już drugie wyróżnienie dla tej szkoły i druga taka nagroda. Dwa lata temu laureatem konkursu w I edycji projektu został zespół H2Obłędni z Liceum Garczyńskiego wła¶nie.

Nasza praca się opłaciła! Zostali¶my jedn± z dwunastu wyróżnionych szkół, które udały się na galę finałow± projektu! To niezwykłe wyróżnienie: w projekcie wzięło udział 105 liceów z całej Wielkopolski. Państwo również przyczynili¶cie się do tego osi±gnięcia poprzez głosowanie na nasz projekt: http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/liceum1-zbaszyn/kozlarz/. Dziękujemy Wam za każdy oddany głos!”

 

(tekst i zdjęcia: archiwum projektu „KoĽlarz”)

(arg) 

 

 

 

Zmieniony ( 29.09.2014. )
 
"Dziady" w teatrze, czyli Konrad był hipsterem PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
28.09.2014.

„Dziady” hipsterskie i popkulturowe, antyrasistowskie rzuciły nas na kolana. O!, takiego Adama Mickiewicza, narodowego wieszcza, nie znali¶my. Taki wieszcz nas może uwie¶ć! To rozumiem! Garczyński wyjechał do Poznania, do Teatru Nowego, całkowicie elitarnie i kameralnie: polonistka i pięcioro uczniów, więc już choćby z tego względu było wyj±tkowo. Poza tym dramat romantyczny w takiej współczesnej, nowoczesnej inscenizacji brzmi przekonuj±co. Nowy wymiar teatru — w Teatr Nowy Poznań.

(arg) 

Zmieniony ( 28.09.2014. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 38 z 525