Wiadomo¶ci
Nabór do szkoły! PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
20.05.2015.
Doł±cz do nas od przyszłego roku szkolnego! 

 

Rozpoczęli¶my nabór do klas pierwszych!

W tym roku odbywa się on drog± elektoroniczn±, za po¶rednictwem strony:

https://powiatnowotomyski.edu.com.pl

 

Krótka instrukcja: 
1. Zakładacie konto podaj±c swój numer PESEL (zapamiętajcie hasło, bo będzie Wam jeszcze potrzebne;))
2. Wybieracie Zb±szyń i nasz± szkołę
3. Wybieracie profile w kolejno¶ci jaka Was interesuje
4. Drukujecie gotowe podanie
5. Przynosicie podanie do szkoły wraz z kart± pomocnicz± i dwoma zdjęciami.

(Wydrukowane podanie przynosicie tylko do szkoły pierwszego wyboru!)

 W razie jakichkolwiek pytań służymy pomoc±! Do zobaczenia! Emotikon smile

 

 

Więcej informacji znajdziecie w pliku:

nabór elektroniczny

warto także zobaczyć prezentację:

nabór elektroniczny

 

 

Wszystkie informacje na temat klas, spo¶ród których możesz wybierać znajdziesz w zakładce Oferta edukacyjna. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

Możesz także zobaczyć prezentację naszej oferty pod adresem:

http://prezi.com/rlhljcwkgf_z/lo-oferta-edukacyjna/#

 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły:

 1.    podanie o przyjęcie do szkoły - wydrukowane po wypełnieniu elektornicznego podania

od 11.05

do 2.06.2015

 2.  karta pomocnicza
 3.  dwa zdjęcia (z podanym na odwrocie imieniem, nazwiskiem, dat± urodzenia)
  4.  po¶wiadczona przez dyrektora gimnazjum kopie ¶wiadectwa ukończenia gimnazjum i za¶wiadczenia informuj±cego o wynikach egzaminu gimnazjalnego; dostarczone mog± być również oryginały dokumentów, jeżeli kandydat już zdecydował, że Zespół Szkół nr 1 w Zb±szyniu jest szkoł± pierwszego wyboru od 26 do 30.06.2015

 

 

 POBIERZ:

 Bez grafiki

REGULAMIN NABORU 2015

 Bez grafiki

KARTA POMOCNICZA

 
Jak to jest chodzić do Garczyńskiego? Zobacz teledysk ;) 
 
 
 
Zmieniony ( 22.05.2015. )
 
Zajęcia w ramach bezpieczeństwa publicznego w OSP Zb±szyń. PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
18.05.2015.

      Dnia 15 maja klasa 2 c wraz z opiekunk± pani± Barbar± Rau udała się w ramach lekcji bezpieczeństwa publicznego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zb±szyniu. Zajęcia były prowadzone przez pana Naczelnika Zdzisława Prętkiego z pomoc± pana Witolda Silskiego oraz Łukasza Prętkiego, Dawida Piskorskiego i Jakuba Kozłowskiego. Uczniowie zostali zapoznani ze specjalistycznym sprzętem, mieli okazję przekonać się na własnej skórze jak wygl±da praca strażaka w aparatach powietrznych i kaskach strażackich. Mieli także okazję przetestować nożyce do cięcia i miażdżenia metalu, co było dużym wyzwaniem dla uczniów.  Został także przeprowadzony wykład przez pana Prętkiego jak postępować w czasie pożaru oraz jakie s± najskuteczniejsze metody radzenia sobie z ogniem. Pan Silski wyja¶nił na czym polega praca strażaka i co należy do jego obowi±zków zawodowych. Uczniom zajecia bardzo się podobały i z pewno¶ci± wzbogaciły wiedzę teoretyczn± zdobywan± na lekcjach, za co jeste¶my panom strażakom bardzo wdzięczni.

                                                                                                                                                     Tekst : Żaneta Poznańska


Zmieniony ( 20.05.2015. )
 
Koncert w Bibliotece Publicznej PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
15.05.2015.

Go¶cie XII Powiatowego Forum Bibliotekarzy, które odbyło się 12 maja br. w zb±szyńskiej ksi±żnicy, wysłuchali przepięknego koncertu znanych piosenek francuskich i przebojów musicalowych w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Zb±szyniu pod kierownictwem Anny Koteckiej. ¦wietny występ licealistów nagrodzono gromkimi brawami.

W programie wyst±pili : Michalina Kubiak, Aleksandra Mazur, Paulina Paczyńska, Karolina Seifert, Kornelia Sobczak, Kamil Jabłoński, Kacek Wo¶kowiak oraz Daniel Waga.

 
Koncert w Navigatorze PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
15.05.2015.

Dnia 1 maja br. grupa artystyczna naszego liceum wyst±piła w hotelu Navigator ze specjalnym koncertem przygotowanym dla przedstawicieli miasta Steenvorde z Francji, którzy przebywali w Zb±szyniu z 3-dniow± wizyt±.

W programie koncertu były oczywi¶cie piosenki francuskich twórców, które nasi liceali¶ci przygotowali korzystaj±c z pomocy pani Anny Koteckie zarówno w kwestiach artystycznych, jak i językowych, gdyż wszystkie utwory wykonywane były po francusku.

Zaprezentowano piosenki takich wykonawców jak Edith Piaf, Yves Montand, Dalida, Patricia Kaas czy bardzo popularnej obecnie piosenkarki młodego pokolenia – Zaz. Finałow± piosenkę, któr± była „Ballada ludzi szczę¶liwych” Gerarda Lenorman, nasi liceali¶ci wykonali wspólnie z francuskimi go¶ćmi. Mer miasta Steenvoorde, pan Jean-Pierre Bataille,  podziękował wszystkim wykonawcom za przygotowanie koncertu i zaznaczył, że wzruszyła go troska i pieczołowito¶ć, z jak± młodzi Polacy odtworzyli te utwory w obcym dla siebie języku.

W koncercie wyst±pili: Michalina Kubiak, Aleksandra Mazur, Wiktoria Młodystach, Paulina Paczyńska, Karolina Seifert, Kornelia Sobczak, Marcin Nowiński, Michał ¦mierzchała oraz Jacek Wo¶kowiak.

Program poprowadziła Aleksandra Jańczak (po francusku!) oraz Daniel Waga.

Po koncercie nasi uczniowie byli obecni przy podpisaniu umowy intencyjnej zawartej pomiędzy gmin± Zb±szyń a miastem Steenvoorde, a atmosfera porozumienia i przyjaĽni w jakiej uroczysto¶ć się odbyła pozwala wierzyć, że współpraca obu miast będzie nader owocna.

Zmieniony ( 15.05.2015. )
 
Otrzymali¶my Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki! PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
05.05.2015.

Nasze Liceum otrzymało ”Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki” w roku 2014/2015  pod patronatem UNICEF!

  Wolontariusze Garczyńskiego wzięli udział w projekcie organizowanym przez UNICEF pt. ,,Wszystkie Kolory ¦wiata". Celem akcji było: kształtowanie w¶ród młodzieży postawy tolerancji i otwarto¶ci na inne kultury; pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne; zebranie ¶rodków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym.

Projekt rozpoczęli¶my od zapoznania się z sytuacj± dzieci w Sudanie Południowym i „podróży przez kontynenty” – wykładu który pokazał nam różnorodno¶ć kultur na ¶wiecie. Następnie własnoręcznie wykonali¶my charytatywne  „szmaciane laleczki”, zgodnie z dostarczonym przez organizatora modelem. Uczniowie wykonywali laleczki najlepiej jak potrafili, wkładaj±c w to wiele serca. Każda z nich była wyj±tkowa i niepowtarzalna. Pracę t± trzeba było wykonać od podstaw, poczynaj±c od wykrojenia materiału, zeszycia, wypełnienia, ubrania i wykończenia. Użyto najróżniejszych materiałów, co ¶wiadczy o dużej kreatywno¶ci uczniów naszej szkoły. Dodatkowo każda  lalka posiadała ,,akt urodzenia", który zawierał m.in. imię, miejsce i datę urodzenia, oraz krótki opis.  W akcję UNICEF-u zaangażowali się także uczniowie Specjalnego O¶rodka Szkolno-Wychowawczego ze Zb±szynia.  Wspólna wystawa prac odbyła się w Domu Katolickim, gdzie mieszkańcy naszego miasta mogli zakupić te wyj±tkowe lalki, a tym samym wł±czyć się w pomoc dzieciom na drugim końcu ¶wiata. Wystawę umiliły występy artystyczne uczniów obu szkół.

Ze sprzedaży laleczek uzyskali¶my 300 zł , które przekazali¶my na wskazane konto UNICEF. Wła¶nie po zakończeniu tego projektu otrzymali¶my ”Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki” w roku  2014/2015  pod patronatem UNICEF!

 Tego typu działania ucz± nas tolerancji, otwarto¶ci, a co najważniejsze  pomocy drugiemu człowiekowi!

tekst: Alicja Wróbel kl. Ia

Zmieniony ( 05.05.2015. )
 
Szkolny Konkurs Przyrodniczy "1 z 10" PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
03.05.2015.

Konkurs  Przyrodniczy „1 z 10”

Nawi±zuj±c do obchodów  Dnia Ziemi  23 kwietnia (czwartek) o godz. 850
odbył się finał szkolnego konkursu przyrodniczego „1  z  10”  dla uczniów naszego liceum.
Tematem przewodnim było:
 „ZDROWE ¦RODOWISKO – ZDROWY CZŁOWIEK”

Owoc  ma moc!

Do finału zakwalifikowały się następuj±ce osoby:

 Go¶ciniak Izabela                         I a                  

 Kaczmarek Aleksandra                 I a                  

 Stachowiak Mariusz                     III c               

 Stefan Magdalena                        III b               

 Marciniec Natalia                          I a                              

 Bartkowiak Dawid                         III b               

 Kluj Maciej                                   III b               

 Kluj Wojciech                               III b                           

 Kubiak Klara                                I a                  

  Chwałkowska Aleksandra             III b               

  Grocholewska Adrianna                III b               

W finale zwyciężyła Adrianna Grocholewska, przed Magdalen± Stefan i Mariuszem Stachowiakiem.

 Nagrody dla najlepszych ufundowała  Rada Rodziców.

 Gratulacje dla zwycięzców i finalistów!

J. Jankowiak

       

 

Zmieniony ( 04.05.2015. )
 
Klasa o profilu bezpieczeństwo publiczne w S±dzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
27.04.2015.

Klasa o profilu bezpieczeństwo publiczne, wraz z opiekunem Pani± profesor Barbar± Rau, odbyła wycieczkę do S±du Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim. Spotkanie z sędzi± Panem Emilem Ohde odbyło się w jednej z największych spo¶ród sze¶ciu sal s±dowych.

Mieli¶my wyj±tkow± okazję zasi±¶ć w ławach sędziowskich oraz w miejscach przeznaczonych dla prokuratora, adwokatów, oskarżonych i innych uczestników rozpraw. Sędzia przypomniał nam wiadomo¶ci z zakresu prawa, które były dla nas ciekawym i szczegółowym powtórzeniem przed egzaminem maturalnym z wiedzy o społeczeństwie . Pan sędzia Emil Ohde przybliżył nam również specyfikę prowadzonych spraw  na poszczególnych wydziałach. Dowiedzieli¶my się też jak trudno zostać sędzi±. Na koniec mogli¶my zadać pytania, na które pan sędzia odpowiadał bardzo wyczerpuj±co.

Z budynku s±du wyszli¶my bogatsi o wiedzę z zakresu prawa, zwłaszcza karnego, za co Panu sędziemu Emilowi Ohde bardzo dziękujemy!

               

Tekst : Karolina Kędzierzyńska

Magdalena Materna 

Zmieniony ( 07.05.2015. )
 
Wykład prof. dr hab. Piotra Kwiatkiewicza dla maturzystów z klasy o profilu bezpieczeństwo publiczne PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
27.04.2015.

Maturzy¶ci z klasy o profilu bezpieczeństwo publiczne wysłuchali wykładu prof. dr hab Piotra Kwiatkiewicza, wykładowcy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Podczas omawiania tematu "S±siedztwo Wschodnie a kwestia bezpieczeństwa Polski" zostały przedstawione problemy gospodarcze, polityczne oraz historyczne fakty naszych wschodnich s±siadów. Poruszony został również aktualny temat konfliktu między Rosj± a Ukrain±. Dowiedzieli¶my się o problemach terytorialnych, gospodarczych i politycznych takich państw jak Gruzja, Armenia czy Azerbejdżan. Wykład był bardzo interesuj±cy. Rozszerzona została nasza podręcznikowa wiedza na temat problemów politycznych i gospodarczych państw byłego ZSRR.

Prof. dr hab. Piotr Kwiatkiewicz - autor ksi±żek i artykułów o tematyce bliskowschodniej. Aktualnie prowadzone badania: KUTV w Moskwie oraz rosyjskie transfery surowców energetycznych i ich wpływ na geopolitykę Rosji i państw byłego ZSRR, geopolityka Bliskiego i ¦rodkowego Wschodu, historia Iraku i Jordanii, petropolityka, transfery naftowe, giełdy surowcowe.

 

Zmieniony ( 07.05.2015. )
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 38 z 599