Wiadomości
Rozpoczęcie roku szkolnego PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
31.08.2016.
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2016r. o godzinie 9:00.
Zapraszamy! Do zobaczenia! :) 
 
Stypendium dla uczniów PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
29.08.2016.

 Uwaga uczniowie!

Poniżej znajdziecie informacje o jakie stypendia możecie się ubiegać w nowym roku szkolnym.

J. Jankowiak 

 
Wyniki pięcioletnich badań jakości wody jeziora Błędno w Zbąszyniu PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
29.08.2016.

Przez pięć lat uczniowie klas o profilu przyrodniczo-medycznym  z Liceum Garczyńskiego w Zbąszyniu prowadzili badania jakości wody jeziora Błędno w ramach monitoringu środowiska.

Naszymi działaniami kierowała pani profesor UAM  Beata Messyasz z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za co jej serdecznie dziękujemy.

Badania Jeziora Zbąszyńskiego prowadzono na trzech stanowiskach badawczych, umiejscowionych w strefie pelagialu i wykonywano w przekroju pionowym co 1 m pomiary temperatury wody, stężenia tlenu rozpuszczonego, przewodnictwa elektrolitycznego oraz TDS (TDS - total dissolved solids –całkowita substancja rozpuszczona). Zmierzono również pH wody oraz przezroczystość wody za pomocą krążka Secchiego.

Przezroczystość wody w jeziorze Błędno jest bardzo niska, co wiąże się z dużą ilością planktonu, który utrzymuje się w górnych naświetlonych warstwach wody.  Jednak w latach 2014 i 2015 odnotowano wzrost przejrzystości wody, co może świadczyć o mniejszej intensywności zakwitu wód w tych latach. Potwierdzeniem tej tezy jest również znacznie niższa zawartość chlorofilu „a” w wodzie w latach 2015 i 2016 w porównaniu do lat wcześniejszych, co  oznacza mniejszą masę fitoplanktonu  oraz większa koncentracja tlenu przy dnie, co wiąże się ze zmniejszeniem rozkładu materii organicznej spowodowanym  mniejszą intensywnością zakwitu.

Badania prowadzone w następnych latach pokażą, czy obserwowane pozytywne zmiany jakości wód naszego jeziora są tendencją trwałą.

 

Poniżej  publikujemy pełne wyniki naszych pięcioletnich badań.

Jarosław Jankowiak

 
UWAGA ZMIANA !!! INFORMACJA O EGZAMINACH POPRAWKOWYCH PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
02.08.2016.

W stosunku do uprzednio podanych dat zmienione zostały terminy egzaminów poprawkowych dla uczniów klas I i II.

23.08.2016 r. – GODZ. 9.00 – SALA NR 14 - PRZEPROWADZENIE CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM.

   

26.08.2016 r. (piątek)

GODZ. 9.00 – SALA NR 14 - PRZEPROWADZENIE CZĘŚCI PISEMNEJ WEWNĘTRZNYCH EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO . PO SPRAWDZENIU PRAC PISEMNYCH PRZEPROWADZONA BĘDZIE CZĘŚĆ USTNA.

 

29.08.2016 r. (poniedziałek)

GODZ. 8.30 – SALA NR 14 - PRZEPROWADZENIE CZĘŚCI PISEMNEJ WEWNĘTRZNYCH EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH Z MATEMATYKI. PO SPRAWDZENIU PRAC PISEMNYCH PRZEPROWADZONA BĘDZIE CZĘŚĆ USTNA.

Zmieniony ( 23.08.2016. )
 
SPIS PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
21.07.2016.

INFORMUJEMY, ŻE SPIS PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DLA KLASY I, II I III JEST WYWIESZONY NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU SZKOŁY J

oraz do pobrania tutaj:  

Bez grafiki

Zmieniony ( 21.07.2016. )
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO ORAZ ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
04.07.2016.

MATURZYŚCI ORAZ ABSOLWENCI - W DNIU 5.07.2016 r. O GODZ. 10.00 W GABINECIE DYREKTORA ODBĘDZIE SIĘ OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO ORAZ PRZEKAZANIE WAM ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI.

 

ZAPRASZAMY J

 
SZKOLNA BIBLIOTEKA PODCZAS WAKACJI DLA CIEBIE PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
04.07.2016.

Informujemy, że w czasie wakacji będzie możliwość wypożyczenia
książek (lub oddania zaległości) w dniach 7 lipca, 28 lipca 
18 sierpnia w godzinach 10:00 – 13:00.

Zmieniony ( 04.07.2016. )
 
Stypendium pomostowe dla tegorocznych absolwentów! PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
03.07.2016.

Agencja Nieruchomości Rolnych informuje, że tegoroczni absolwenci liceum mogą ubiegać się o stypendium pomostowe przyznawane na okres pierwszego roku  stacjonarnych dziennych studiów magisterskich w polskich uczelniach państwowych.

Wniosek o stypendium kandydat wypełnia on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl do 17 sierpnia 2016 r. 

O stypendium na I rok studiów aplikować może każdy maturzysta, który ukończył w tym roku szkołę ponadgimnazjalną, a także:

  • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami Programu (punkty liczone są w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu),
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2016/2017 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców (okres zameldowania minimum 2 lata od daty ogłoszenia Programu),
  • pochodzi z rodziny o niskich dochodach (dochód nie przekracza 1295 zł netto na osobę),

a ponadto spełnia jeden z czterech warunków:

pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR,
lub
– jest/był finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej,
lub
– jest członkiem rodziny wielodzietnej albo wychowankiem rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka,
lub
– ma rekomendację lokalnej NGO.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5 000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł (od października do lipca). Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.

Szczegółowe informacje o stypendium na stronie  www.stypendia-pomostowe.pl oraz u pracownika ANR w Poznaniu p. Sylwii Stawujak, tel. 61 85 60 647 

J. Jankowiak 

Zmieniony ( 03.07.2016. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 38 z 727