Wiadomo¶ci
Nasza niezwykła wizyta w Muzeum "POLIN" PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
22.01.2015.

Tuż po zakończeniu Gali “Szkoły Dialogu” udali¶my się do nowo otwartego Muzeum Historii Żydów Polskich “POLIN” w Warszawie. Odwiedziny tego miejsca było dla nas pewnego rodzaju nagrod±, ponieważ mieli¶my okazję poznać lepiej kulturę, życie codzienne oraz stosunki Żydów z Polakami. W tym nowoczesnym muzeum poznaje się historię “multisensorycznie” -  poprzez między innymi inscenizacje multimedialne, makiety, rekwizyty, nagrania! Muzeum przybliżyło nam także tragiczn± historię Holocaustu. Poznali¶my wstrz±saj±c± historię getta warszawskiego. Podczas wędrówki po muzeum korzystali¶my z różnych Ľródeł wiedzy w postaci obrazów, notatek, zapisków, które maj± bardzo ważn± warto¶ć dla społeczeństwa żydowskiego jak i dla naszej wiedzy - dla wiedzy i pamięci wszystkich Polaków. Na ¶cianach ekspozycji widzieli¶my mnóstwo cytatów - ważnych i m±drych słów znanych postaci. Mogli¶my również dotkn±ć różnego rodzaju architektury z tamtych czasów czy poznać także zwyczaje i tradycje Żydów. Podczas przechadzania się między makietami budowli i obrazami, mogli¶my usłyszeć różnego rodzaju nagrania zwi±zane z dawniejszym życiem codziennym: odgłosy ulicy - nawoływania kupców, wesołe okrzyki dzieci. Niektóre dotyczyły także wielu ważnych wydarzeń historycznych, tj. rozbiory Polski. Moj± szczególn± uwagę przyci±gnęły różnego rodzaju zdjęcia i czasopisma żydowskie na ekspozycji “Ulica żydowska”  - "jidisze gas". Miejsce to bardzo nam się podobało, ponieważ przybliżyło nam mnóstwo zagadnień z historii polsko-żydowskiej, o których wcze¶niej nie słyszeli¶my. Ale mogli¶my również sprawdzić, ile wiemy już na temat kultury i historii żydowskiej, a wiemy już bardzo wiele!

Muzeum to powstało dzięki między innymi Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny i otrzymało ono poparcie w Polsce, jak również w innych krajach. Prace projektowe muzeum zaczęto w 1995 roku, a wybudowano je w paĽdzierniku ubiegłego roku.

Na ogół Muzeum POLIN jest więc miejscem spotkań ludzi, którzy pragn± lepiej poznać przeszło¶ć oraz współczesn± kulturę żydowsk±. Jest to także w pewnym sensie miejsce tolerancji, otwarto¶ci i prawdy. Miejsce to jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych życiem Żydów polskich oraz znacz±cym znakiem dokonuj±cych się przełomów między wzajemnym stosunkom Polaków i Żydów. Żydzi przyjeżdżaj±cy co roku do Polski znajd± w Muzeum POLIN wszystkie najpotrzebniejsze i najważniejsze informacje na temat kulturowo¶ci Żydów polskich. Pomoże im to w dokładniejszym poznaniem historii oraz pogłębieniem wiedzy na temat miejsc i rodzinnych historii.


Moim zdaniem wyjazd do Warszawy i zobaczenie takiego Muzeum, jakim jest POLIN, było niesamowitym przeżyciem. Chciałabym w przyszło¶ci być w tym niezwykłym miejscu ponownie.

 

 (tekst: Dominika Belczyk, IIb)

Zmieniony ( 23.01.2015. )
 
Zb±szyński Balagan nagrodzony na Gali w Warszawie PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
13.01.2015.

W pi±tek 9 stycznia 2015 r. nasza grupa projektowa „Zb±szyński Balagan” pod opiek± nauczycielki Anity Rucioch-Gołek wyjechała na uroczyst± Galę zakończenia programu „Szkoł± Dialogu” w Teatrze Wielkim w Warszawie.  

Projekt prowadzony jest przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami. Celem Gali było uroczyste zwieńczenie dotychczasowych wysiłków ponad 1200 uczniów z całej Polski. Program „Szkoła Dialogu” prowadzony jest głównie w małych miejscowo¶ciach, które przed wojn± były w dużym stopniu zamieszkane przez społeczno¶ć żydowsk±. Realizowany jest od 2008 r. Dot±d wzięło w nim udział ponad 200 szkół (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) z około 130 miejscowo¶ci całego kraju. Honorowym patronem Gali „Szkoły Dialogu” był Prezydent RP Bronisław Komorowski, za¶ patronk± honorow± programu „Szkoła Dialogu” jest Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Podczas czterech warsztatów prowadzonych w szkole, przy wsparciu trenerów Forum, przygotowali¶my m.in. dwukrotnie wycieczkę po miejscach zwi±zanych z żydowsk± histori±. Przeprowadzili¶my wywiady ze starszymi mieszkańcami i regionalistami, poszukiwali¶my informacji w bibliotekach, w naszym muzeum i w archiwach cyfrowych po to, by odtworzyć obraz życia żydowskiego w przedwojennym Zb±szyniu. Pomagali nam m.in. Zb±szyńskie Centrum Kultury, Gmina Zb±szyń i Fundacja TRES.

O programie, w którym wzięli¶my udział, może posłuchać w Radiowej „Trójce”: http://www.polskieradio.pl/9/2413/Artykul/1350539,Gdzie-sa-slady-po-polskich-Zydach-Wystarczy-polozyc-palec-na-mapie

Nasza grupa wyruszyła do stolicy ze Zb±szynia bardzo wcze¶nie rano. Po dotarciu na miejsce był czas na krótkie zwiedzenie Teatru - Opery Narodowej. Nie ukrywamy, że miejsce to zrobiło na nas ogromne wrażenie. Po zajęciu miejsc na widowni z niecierpliwo¶ci± czekali¶my na rozpoczęcie się Gali. Punktualnie o 12.00 na scenę wyszedł Robert Koszucki, aktor i konferansjer, i serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie głos zabrał Waldemar D±browski - Dyrektor Teatru Wielkiego. Szczerze pogratulował on uczniom i opiekunom wspaniałych pomysłów oraz wielkiego zaangażowania w projekt. Wysłuchali¶my także przemowy Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza, który zwrócił szczególn± uwagę na to, jak ważne jest odtwarzanie historii w dzisiejszych czasach, ponieważ tworzy "zrozumienie dla innych kultur, religii, buduje tolerancję".

 Galę zaszczycili swoj± obecno¶ci± m.in. Profesor Małgorzata Fuszary, Pełnomocnik Rz±du ds. Równego Traktowania, czy też Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP a zarazem przewodnicz±cy Rady Fundacji Forum Dialogu, z którego r±k otrzymali¶my gratulacje.

 

 

Zmieniony ( 19.01.2015. )
Czytaj cało¶ć…
 
Zapraszamy na Finał WO¦P!!! Już w najbliższ± niedzielę! PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
07.01.2015.

 

Zmieniony ( 07.01.2015. )
 
Wykład akademicki dla humanistów Garczyńskiego PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
06.01.2015.
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach swojej edukacyjnej misji również w tym roku przygotowuje wykłady, konwersatoria i warsztaty przeznaczone dla uczniów klas maturalnych w naszym liceum.
16 stycznia w pi±tek 
naszym go¶ciem będzie dr Krzysztof Gajda, który wygłosi naszym humanistom wykład pt. "Ikar w piosence i poezji polskiej XX w.". Będzie to doskonała powtórka materiału przed matur±. 
Pocz±tek zajęć godz. 11.00, sala 11 (szczegóły: p. Anita Rucioch-Gołek).
 — w Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 
Wyjazd do Warszawy na Galę "Szkoły Dialogu" PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
31.12.2014.

Już 9 stycznia, w pi±tek, grupa uczniów z naszego liceum "Zb±szyński Balagan"  (http://zbaszynskibalagan.blogspot.com/ ) wraz z opiekunk± Anit± Rucioch-Gołek wybiera się do Warszawy na wyj±tkow± uroczysto¶ć podsumowuj±c± mijaj±cy rok pracy w ogólnopolskim projekcie "Szkoła Dialogu" realizowanym przez fundację Forum Dialogu Między Narodami.  Gala odbędzie się w Operze Narodowej  - w Teatrze Wielkim w Warszawie.

W tym roku Galę obj±ł patronatem prezydent RP Bronisław Komorowski, co potwierdza, jak ważne s± działania uczniów pracuj±cych w ramach tego programu na rzecz pamięci o Żydach, którzy wiele wieków tworzyli z nami historię i kulturę naszej ojczyzny.

(arg) 

 

 
39 Ogólnopolska Olimpiada z Języka Angielskiego PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
18.12.2014.
Etap szkolny odbył się 17 paĽdziernika 2014 roku. Spo¶ród wielu uczniów, którzy poddali się piekielnie trudnemu egzaminowi (nie jest test dla przeciętnego ucznia), do etapu okręgowego zakwalifikowali się dwaj uczniowie: Camilla Piwonski i Remigiusz Rosiński. Oboje przekroczyli pułap 30 punktów, który został wyznaczony przez organizatorów olimpiady.

Etap okręgowy odbędzie się 19 stycznia 2015 roku w Poznaniu. Przypomnijmy, że laureaci olimpiady s± zwolnieni z egzaminu maturalnego z czę¶ci językowej.

Życzymy powodzenia!
 
(tekst: Mateusz Kosierb, nauczyciel języka angielskiego) 
(arg)
 
 
"Granica" Nałkowskiej to wci±ż ¶wietny tekst! PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
18.12.2014.
Przedstawienie „Granica” – na podstawie powie¶ci Zofii Nałkowskiej; adaptacja, dramaturgia Żelisław Żelisławski; reżyseria Szymon Kaczmarek w Teatr Polski w Poznaniu – były¶my tam! („były¶my”, ponieważ wyjazd był absolutnie kobiecy - dziewczęta z III b i ich polonistka).

 

 To był absolutnie ¶wietny spektakl!

Takiej Elżbiety, Justyny - no i Zenona! - nie widzieli¶cie wcze¶niej (dziewczęta mdlały na widok Z., choć wszystkie wiedziały, że Ziembiewicz niekoniecznie jest tego wart, bo, jak mówiła ciotka Cecylia Kolichowska: "MężczyĽni - (...) jaki¶ niższy gatunek ludzki, rodzaj zwierz±t, które należy opanowywać”).

Elżbieta, która musi dużo znie¶ć, Zenon, który jest hispterskim supermenem, Justyna z cebul± i jej przyjaciółka, Jasia Goł±bska – z kontenera -  która się nawet cieszy,  że jej „te dzieci tak umieraj±”- polska rzeczywisto¶ć, w sumie przerażaj±ca. Niby chcesz się od niej odci±ć, ale tak do końca nie wychodzi. "Co dla jednych jest podłog±, dla innych jest sufitem" - zabrzmiało we wtorek ze sceny i było to bardzo prawdziwe.

Po przedstawieniu mieli¶my niezwykł± okazję porozmawiać z aktorami i twórcami adaptacji - co przecież nie zdarza się zawsze. Było warto zostać chwilę dłużej – zobaczyć, jak „w cywilu” wygl±da ten czy inny aktor, co i jak mówi, a także to, co reżyser "miał na my¶li" robi±c to czy tamto.

Nałkowska broni się ¶wietnie w epoce smartfonów i fejsbuka. Polecamy spektakl z zamkniętymi oczyma!

 

(arg)
Zmieniony ( 07.01.2015. )
 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie i Języku Angielskim PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
18.12.2014.

 

Konkurs jest organizowany przez liceum w Żorach oraz Uniwersytet ¦l±ski a patronat sprawuje Ambasada Kanady, Prezydent miasta Żory, ¦l±ski Kurator O¶wiaty oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto.

Uczennica klasy 1a Camilla Piwonski wzięła udział w ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Kanadzie i Języku Angielskim, który odbył się w listopadzie bież±cego roku. Z po¶ród 1000 uczestników z całej Polski nasza "jedynaczka" zajęła 3 miejsce, zdobywaj±c 92 punkty na 110 możliwych i zakwalifikowała się do półfinału, który odbędzie się w Sosnowcu w marcu 2015 r.

Test, który Camilla musiała rozwi±zać, składał się z zadań leksykalno-gramatycznych oraz zdań wielokrotnego wyboru zwi±zanych z kultur±, geografi± oraz histori± Kanady.

W finale dla najlepszych uczestników (zajmuj±cych miejsca od 1-3) przewidziane s± nagrody pieniężne oraz dla uczestników zajmuj±cych miejsca od (1-4) przewidziane s± indeksy na Uniwersytet ¦l±ski na wydział filologi angielskiej.

Serdecznie gratulujemy Camilli i życzymy sukcesów w dalszych etapach!

 

(tekst: Mateusz Kosierb, nauczyciel języka angielskiego)

(arg) 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 38 z 565