Wiadomości
1% dla LO PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
09.01.2017.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłym roku przekazali 1% swojego podatku na naszą szkołę :) Dzięki Państwu otrzymaliśmy kilkaset złotych na pomoce dydaktyczne dla naszego liceum! Informujemy, że również w tym roku można przekazać 1% podatku na zbąszyńskie LO. Z góry dziękujemy za wsparcie!

 

Bez grafiki

 

Zmieniony ( 09.01.2017. )
 
INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
05.01.2017.


Pamiętajcie, że maturę próbną zaczynamy w poniedziałek 9.01 od godz. 8:00.  


 
Czytajmy razem PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
05.01.2017.

Dnia 20 grudnia wolontariuszki J. Kubicka, K. Orwat, K. Murdza i W. Najda zostały zaproszone przez p. Edytę Kocur do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Zbąszyniu, w ramach realizacji szkolnego projektu „Czytajmy razem”. Jego celem jest promowanie czytelnictwa wśród uczniów klas trzecich.

Podczas spotkania przeczytaliśmy uczniom opowiadanie pt. „Krótka opowieść wigilijna”, trzecioklasiści słuchali bardzo uważnie i potrafili odpowiedzieć na każde zadane im pytanie. Rozmowa o zbliżających się świętach nie mogła zakończyć się bez rozmowy o naszych tradycjach bożonarodzeniowych.

Po wspólnej rozmowie na temat zbliżających się świąt przyszedł czas na pytania młodszych kolegów i koleżanek, których bardzo interesowała nasza szkoła i to jak wygląda w niej nauka. Trzecioklasiści otrzymali od nas radę … „Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz”. ;)

Następnie zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez klasę III a, w towarzystwie Pani Dyrektor Małgorzaty Kluj, nauczycieli oraz uczniów. W ramach podziękowania otrzymaliśmy bombki wykonane przez uczniów klasy trzeciej.

Czas spędziliśmy w miłej atmosferze, na wspólnych rozmowach i zabawach. Miło również było kolejny raz, choć na chwilę wrócić do dawnej szkoły, spotkać się i porozmawiać z nauczycielami, którzy kiedyś i nas uczyli. Bardzo dziękujemy za zaproszenie :)

Klaudia Murdza kl.Ia

 

 

Zmieniony ( 05.01.2017. )
 
W świąteczny czas Wolontariusze pamiętali o dzieciach :) PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
05.01.2017.

Na prośbę p. Agnieszki Smolarek ze Społecznego Komitetu „Podaruj uśmiech Madzi i Ninie” z Belęcina wolontariusze przygotowali fanty na Kolędowanie dla dziewczynek. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcą a zwłaszcza Monice Rojek z kl. IIa, która przygotowała przepiękne świąteczne stroiki :)

Pamiętaliśmy także, o Roksance Mielke ze Zbąszynia dla której Agnieszka Kwaśnioch i Adrianna Walentowska (kl. II a) przygotowały misia i słodkości :)

Zmieniony ( 05.01.2017. )
 
Jakie zmiany w organizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowotomyskiego od 2017 r.? PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
02.01.2017.

Poniżej zamieszczamy artykuł p. Lecha Sadowskiego - Przewodnicząceg Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dotyczący proponowanych zmian w organizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych.

 

Od dłuższego czasu toczyły się dyskusje zarówno w środowiskach szkolnych, jak i wśród radnych, jak zmienić organizację w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski, tak, aby z jednej strony – uwzględnić postępujący niż demograficzny i coraz słabszy nabór do klas I w niektórych szkołach, z drugiej natomiast strony – zachować tradycje, zwyczaje i w miarę możliwości, co nie jest bez znaczenia, miejsca pracy dla pracowników tych szkół. Po opracowaniu raportu oświatowego w bieżącym roku i przedstawionych tam analizach, nie ma wątpliwości, że takie działania są niezbędne. Od 2011 r. rokrocznie Powiat Nowotomyski dofinansowuje szkolnictwo ponadgimnazjalne w wysokości od 19 do 26 % (od 4 do 5,8 mln zł) w stosunku do otrzymywanej subwencji z budżetu centralnego. Jednocześnie dramatycznie zmniejsza się ilość uczniów chętnych do nauki w niektórych szkołach, a przecież dno niżu demograficznego wkroczy do szkół ponadgimnazjalnych za dwa lata i dopiero wtedy nastąpi lekkie odbicie, niewiele przekraczając jednak stan dzisiejszy.

Jak zatem rozwiązać problem reorganizacji i przeprowadzić go najbardziej bezboleśnie? A przecież trzeba mieć na uwadze zmiany w szkolnictwie, które proponuje rząd w ramach nowej reformy oświatowej.

Zarząd Powiatu przygotowywał się do tych zmian już od lipca b.r. tuż po rozstrzygnięciach rekrutacyjnych w szkołach. Ostatecznie, po wielu dyskusjach, wypracowano wariant, który najpierw przedstawiono na Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej (wstępnie komisja zaopiniowała go pozytywnie), a następnie na spotkaniu Komisji, Zarządu i dyrektorów wszystkich placówek.

Poniżej przedstawiam zatem wariant przyjęty przez Zarząd PNT w dniu 16.XI.br – wraz z argumentami przemawiającymi za takim rozwiązaniem:

1. W Zbąszyniu proponujemy włączenie Zespołu Szkół nr 2 do Zespołu Szkół nr 1 im. S.Garczyńskiego (ok. 430 uczniów)

Uzasadnienie:

a) zmniejszająca się ilość uczniów w kolejnych latach w ZS nr 2
b) mała liczba uczniów na oddział w ZS nr 2, brak naboru do technikum
c) optymalne zarządzanie kadrą nauczycielską (aktualnie więcej niż połowa kadry n-li ZS nr 2 jest zatrudniona na części etatu)

2. W Nowym Tomyślu proponujemy włączenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M.Kopernika do Zespołu Szkół nr 2 im. S.Staszica (173 u. + 559 = ok. 730 u.)

Uzasadnienie:

Tendencje negatywne w Zesople Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika:

a) zmniejszająca się ilość uczniów w ZSOiP – spadek od 2008 o 75% (uczniów i słuchaczy), a o 60% (uczniów kształconych w systemie dziennym) – stan na X.2016 r.
b) coraz mniejsza liczba uczniów chętnych do tego liceum (w ostatnim roku – 39, w zasadzie spełnione kryterium na 1 oddział) – należy się liczyć z dalszym pogłębieniem trendu ze względu na postępujący niż demograficzny
c) spadek ilość oddziałów od 2008 r. o 71% ( stan na X.2016 r.), aktualnie - 8 oddziałów, w kolejnych latach - 6 lub, co jest bardzo prawdopodobne, jeszcze mniej
d) bardzo wysokie koszty funkcjonowania ZSOiP (dofinansowanie ze strony powiatu do otrzymywanej subwencji wynosi ok. 67% - wg stanu na III.2016 r.,
e) ze względu na zmniejszającą się liczbę uczniów w oddziale oraz zmniejszającą się ilość oddziałów, koszty utrzymania tej szkoły nadal będą się zwiększały.

Pozytywne skutki połączenia Zespołu Szkół nr 2 i ZSOiP:

a) uniknięcie konkurencji w zakresie nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz przy rekrutacji uczniów do klas I
b) optymalne zarządzanie kadrą nauczycielską
c) efektywniejsze zarządzanie oraz tańsza obsługa i organizacja obydwu jednostek
d) poprzez połączenie obydwu szkół uzyskuje się zwiększenie możliwości lokalowych ZS nr 2 nw perspektywie zmian w organizacji oświaty od roku szk. 2019/20 (ok. 6 – 8 pomieszczeń)oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków ZSOiP
e) obydwie szkoły są na zbliżonym poziomie zdawalności z przedmiotów maturalnych, co niepowinno budzić obaw co do jakości kształcenia w przypadku zmiany organizacyjnej
f) z analiz wynika, że część n-li ZSOiP już pracuje na części etatu w ZS nr 2, znają więcśrodowisko szkoły i jej funkcjonowanie, co może ułatwić adaptację n-li w zespole po połączeniu szkół

W przypadku włączenia ZSOiP w struktury ZS nr 2 w Nowym Tomyślu oraz ZS nr 2 w Zbąszyniu zalecane jest m.in.:
- stworzenie funkcji wicedyrektora zajmującego się tylko klasami LO (w przypadku NT) lub technicznymi (w przypadku Zbąszynia)
- umożliwienie kontynuacji tradycji, zwyczajów, sztandaru oraz kontaktów i współpracy zewnętrznej dotychczasowych szkół w ramach nowej struktury (istnieje obawa o utratę tożsamości szkoły z dużymi tradycjami i ugruntowanym miejscu w środowisku lokalnym)

3. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w NT – bez zmian

4. CKUZSR Trzcianka – bez zmian

Wnioski ogólne dotyczące w/w wariantu:

1) W/w wariant zakłada:

a) w miarę trwałą organizację sieci przynajmniej na kilkanaście lat odpowiednią do aktualnych warunków demograficznych (postępujący spadek liczby uczniów w klasach I aż do roku 2018) oraz w perspektywie zmian w strukturze oświaty od 2017 r. (reforma oświatowa).
b) spowoduje jednocześnie uspokojenie nastrojów niepewności co do przyszłości osób szczególnie zainteresowanych: uczniów, nauczycieli, środowisk związanych ze szkołami.
c) jednoczesną stabilizację zatrudnienia kadry nauczycielskiej, ułatwi to dyrektorom prowadzenie długofalowej polityki kadrowej w szkołach
2) Zwiększa się możliwości zatrudnienia i wykorzystania dotychczasowej kadry n-li w łączonych szkołach (chroni się więc nauczycieli przed utratą etatów w części lub w całości)
3) Lepiej (a tym samym ekonomiczniej) wykorzystuje się pomieszczenia szkolne – szczególnie w ZSOiP NT, zapewnia się niezbędne pomieszczenia do nauki dla uczniów ZS nr–po zwiększeniu ilości oddziałów od 2019r.
4) Unika się rywalizacji podczas rekrutacji do szkół o profilu licealnym (NT), ilość uczniów do klas I może nawet się zwiększyć (zwiększają się bowiem możliwości zmiany klas przez uczniów w ramach jednej szkoły oraz zwiększone zainteresowanie uczniów sąsiednią szkołą)
5) Połączenie spowoduje efektywniejsze zarządzanie oraz tańszą obsługę i organizację połączonych jednostek.
6) Po połączeniu umożliwi się kontynuację tradycji, zwyczajów, sztandaru oraz kontaktów i współpracy zewnętrznej dotychczasowych szkół w ramach nowej struktury
7) W skrajnym przypadku – uniknie się całkowitej likwidacji szkół z dużymi tradycjami, a tym samym zwolnień wśród personelu szkolnego.
8) Zwiększa się możliwości inwestycyjne w ramach jednego budżetu dla połączonych szkół (generalnie - bardziej racjonalne zarządzanie budżetem przez dyrektora zespołu)

UWAGI KOŃCOWE:

1) Mamy świadomość, że każda zmiana organizacyjna będzie budzić niepokój ze strony części osób (przyzwyczajenie do status quo), jednakże rosną również oczekiwania na zmiany ze strony radnych,środowisk szkolnych i społeczności z nimi związanych. Jest to więc kwestia odpowiedzialności nas wszystkich za przyszły kształt nowotomyskiej oświaty ponadgimnazjalnej.

2) Utrzymanie stanu istniejącego będzie utrzymywaniem drogiej oświaty ograniczającej inne wydatki inwestycje drogowe, szpital, sport, kultura, itp.).

3) Oszczędności w oświacie, a tym samym w budżecie powiatu, mogą wystąpić na skutek zmian rganizacyjnych spowodowanych przede wszystkim niżem demograficznym, jednakże, nawet po podjęciu zmian reorganizacyjnych, ich wyraźny skutek powinien być widoczny najszybciej w ciągu 2-3 lat. Z kolei bardzo radykalne cięcia w bieżących budżetach szkół (co już się dzieje), mogą spowodować wegetację szkół oraz zniechęcenie kadry kierowniczej i n-li do zmian, które są niezbędne, aby utrzymać jakość kształcenia.

4) Należy się liczyć z tym, że wyniki maturalne mogą być coraz niższe we wszystkich tych szkołach, w  których stawia się bardzo niskie progi punktowe podczas naboru do klas I lub rezygnuje się z nich całkowicie. Przy w/w wariancie istnieje możliwość stworzenia rywalizacji wśród uczniów już na etapie rekrutacji, co może sprzyjać lepszym wynikom na egzaminie zawodowym lub maturze.

W/w założenia są rozwiązania docelowymi, zależnymi także od opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, wymagają również opracowania odpowiednich procedur zgodnych z aktualnym oraz, nie do końca jeszcze uchwalonym przez parlament, nowym prawem oświatowym. Jednakże, ze względu na ustawowe terminy, czasu na decyzje nie zostało zbyt dużo. Dyrektorzy szkół otrzymali pełną informację na w/w temat na spotkaniu Komisji i Zarządu Powiatu w dniu 7.12.br i informacja pisemna z uzasadnieniem przekazana została do szkół.

Mam nadzieję, że powyższy materiał pozwoli na łatwiejsze zrozumienie decyzji, jakie będą podejmować radni w najbliższym czasie.

Lech Sadowski
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

Zmieniony ( 02.01.2017. )
 
Wyniki Góry Grosza PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
01.01.2017.

Poszczególne klasy zebrały następujące kwoty:

1a   7,41 zł

1b 105,07 zł

1c   12,29 zł

2a   58,84 zł

2b 37,19 zł

2c   20,81 zł

3a   00,00 zł 

3b 00,00 zł

Razem zebraliśmy: 241,81

Czytaj całość…
 
Biuro Karier: słów kilka o wielkiej wodzie... PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
22.12.2016.

Dnia 14.12.2016 roku odbyło się spotkanie z absolwentem naszego liceum Bartoszem Żelasko.  Wizyta ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, gdyż nie na co dzień można spotkać Kapitana Żeglugi Wielkiej.

Oto krótka informacja o zaproszonym gościu:

Bartosz Żelasko - Kapitan statku wsparcia OSV.

Pływał na  statkach  badawczych, promach, masowcach, chłodnicowcach, kontenerowcach, wielozadaniowcach, AHTS.

Ukończył :

- Akademię Morską w Szczecinie – 4 letnie studia inżynierskie na kierunku transport morski,

- Londyński Nautical Institute - program dynamicznego pozycjonowania statku na Akademii Morskiej w Gdyni,

-  studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - wiertnictwo i technologie otworowe,

- aktualnie jest na ostatnim roku studiów magisterskich Bezpieczeństwo narodowe –  Bezpieczeństwo portów lotniczych.

Pan Bartosz zaprezentował się jako bardzo przyjazna i rozmowna osoba, dzięki czemu nie brakowało nam ciekawych i zaskakujących opowieści. 

Nasz gość był pierwszym rocznikiem, który opuścił nasze liceum. Swoje czasy szkole wspomina bardzo dobrze i z chęcią o nich opowiada, był on uczniem przeciętnym, miał jak każdy z nas swoje ulubione przedmioty, jak i takie, których wyjątkowo nie lubił. Mimo pewnych przeszkód miał on jasno określony cel - pragnął pracować na statku. Już po maturze Pan Bartosz wiedział co chce robić w życiu, pragnął studiować na akademii morskiej. Wybór kariery nie był dla niego trudną decyzją, gdyż połowa jego rodziny pracowała w branży morskiej. On sam będąc dzieckiem ruszał w rejsy wraz z ojcem, co pozwoliło mu zobaczyć jak wygląda praca na statku i jak ciężka potrafi ona czasami być. Widząc z czym zmaga się załoga statku podjął decyzję co do kierunku studiów, jakim był Nawigator, jednak kończąc akademię morską wiedział już, że zostanie oficerem. Studia nie były takie łatwe jakby mogło się wydawać, wiele zajęć praktycznych z początku mogło przerażać, jednak dziś Pan Bartosz mówi, że wystarczyło tylko trochę praktyki i dziś jest to dla niego niczym chleb powszedni. Koniec szkoły nie oznaczał dla niego końca nauki, kształcił się on dalej jeszcze przez około 10 lat.

Dziś nasz absolwent może pływać każdym statkiem na świecie za wyjątkiem statków wojennych. Doskonale odnajduje się w obsłudze statków handlowych, na których nie trzeba podejmować ryzykownych decyzji, co nie oznacza, że na jego drodze nie ma żadnych przeszkód. Wiele trudności mogą sprawiać warunki pogodowe, bardzo często pływał on przy silnych wiatrach czy też podczas sztormów. Już za kadeta przekonał się jak niebezpieczna może być woda, gdy doprowadził swój organizm do stanu hipotermii, podczas ratowania tonących ludzi. Pan Bartosz nie wahał się ani chwili by wskoczyć do zimnej wody przy silnych falach. Wiedział on, że ratowanie życia na morzu jest obowiązkiem.  Kolejną trudnością w tym zawodzie jest długość rejsów czasami mogą one trwać od 4 do 9 miesięcy, podczas których musi żyć z dala od rodziny. Obecnie po 17 latach spędzonych na morzu, nasz gość odwiedził już wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy... Bardzo miło wspomina Nową Zelandię, Stany Zjednoczone, a dokładniej wpływanie do portu w Miami, wulkany na Kamczatce oraz Papuę-Nową Gwineę.

Pan Bartosz Żelasko mimo licznych osiągnięć nie spoczywa na laurach - uważa, że nie ma nic gorszego niż siedzenie przed telewizorem, podkreśla, że warto poszerzać swoje horyzonty, przesuwać granice swoich możliwości i co bardzo ważne w dzisiejszym świecie, rozwijać swoje umiejętności językowe. To właśnie dzięki tym wartościom nasz absolwent jest dziś kapitanem, ratownikiem morskim, strażakiem morskim, a myśląc o swojej dalszej przyszłości zaczął studiować górnictwo i hutnictwo. Kierunek, który wybrał powiązany jest z wiertnictwem i technologią, a co ciekawsze studia prowadzone są w języku angielskim. Dzięki swojemu zdeterminowaniu Pan Bartosz nie odczuwa dziś bariery językowej, poprzez liczne rejsy nauczył się doskonale posługiwać językiem obcym, co znacznie mu ułatwia życie.

Myślę, że nasz gość w ciekawy sposób przedstawił uczniom jak powinna wyglądać droga do celu. Zaznaczył, że nie powinniśmy się przejmować słowami innych, którzy nie widzą przed nami świetlanej przyszłości, gdyż to jest nasza droga do sukcesu i tylko od nas samych zależy co dalej w życiu osiągniemy. A to już czas pokaże :)

Bardzo dziękujemy za to wartościowe spotkanie!

Kornelia Sobczak

 

 

Zmieniony ( 22.12.2016. )
 
Promocja czytelnictwa w naszym LO PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
21.12.2016.

Prezentacja klasowych projektów promujących czytanie książek przygotowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Nasza Noblistka, Wisława Szymborska powiedziała: Czytanie książek to najwspanialsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Trudno się z tą opinią nie zgodzić. Niestety,  nadal spory odsetek Polaków czyta mało, bardzo mało, lub wcale nie sięga po książkę. Dlatego biblioteka szkolna przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który wspiera biblioteki w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W ten sposób szkoła zyskała pieniądze na zakup dużej ilości książek, przy wyborze których zaangażowano również samych zainteresowanych, czyli uczniów. Zakupione książki można już wypożyczać. Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki. Wybór jest ogromny i zróżnicowany, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Na tym jednak nie koniec. W realizację projektu włączeni zostali również uczniowie. Każda klasa poproszona została o przygotowanie jednego projektu z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, który promować będzie modę na czytanie. W dniach 14 i 15 grudnia mogliśmy podziwiać wyniki prac poszczególnych klas.

Na specjalnie w tym celu zorganizowanym pokazie uczniowie obejrzeli krótkie filmiki, promujące czytelnictwo, reklamujące konkretny gatunek książek czy wybraną książkę. Prace zostały przygotowane przez uczniów klasy 1a i 2a. Trzeba przyznać, że inwencja i pomysłowość młodych twórców była ogromna. Filmy cieszyły się dużym uznaniem a publiczność żywo reagowała.

Równie ciekawe były prezentacje, ukazujące stan czytelnictwa społeczności naszej szkoły, który odbiega od pesymistycznych sondaży. Praca badawcza uczniów klasy 2c wykazała, że nasza młodzież wprawdzie czyta nie tyle, ile by chciała, ale jest to spowodowane tym, że dużo czasu poświęca nauce.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się też prace plastyczne, czyli galeria „Książek dla tych, którzy nie mają czasu czytać”. Uczniowie klasy 1b wykorzystali formę komiksu, by w czterech obrazkach zaprezentować w ciekawy sposób treść ulubionej książki.

Promować książki i czytanie można na różne sposoby. Wielu uczniów wybrało fotografię i przygotowało zdjęcia na konkursy „Przyłapani na czytaniu” oraz „Książka i ja”. Prace można podziwiać w „Galerii na Korytarzu”.

Uczniowie klasy 2b przygotowali cykl audycji radiowych nadawanych przez szkolne radio. W ten sposób także zachęcali do czytania interesujących książek.

Oryginalnym pomysłem wykazała się klasa 3a, która przygotowała pracę przestrzenną – wieżę zbudowaną z ulubionych książek. Trzeba przyznać, że prezentuje się ciekawie.

Każdy z uczestników spotkania poproszony był o dokończenie trzech zdań:

Lubię książki, bo….

Czytanie jest ważne, bo ….

Książka to……

Najciekawsze wypowiedzi zebrane zostaną i opracowane w postaci broszury systematycznie uzupełnianej co roku w październiku podczas Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektów serdecznie dziękujemy i zachęcamy do oglądania prac, które zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Zmieniony ( 21.12.2016. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 38 z 782