Wiadomości
Wyprawka szkolna! PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
23.08.2014.

Zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2014 poz.1024) uczniowie klas trzecich mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” w terminie do   dnia  11 września 2014  r.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE:

https://drive.google.com/file/d/0B2wABLGZueP6TmQ2TjBTWGNfSTJMb2hmYmhFVWlLdUUtWFdr/edit?usp=sharing

 

 KRYTERIUMPOZADOCHODOWE:

https://drive.google.com/file/d/0B2wABLGZueP6RDJXSnR0dTQxTjJVbjdkSDZnZVdFeWYwZVNz/edit?usp=sharing

 

UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI:

https://drive.google.com/file/d/0B2wABLGZueP6a1dqN1RDZFh0NjItZlJob3NNa0xSQ0oyLXc4/edit?usp=sharing

 

Oświadczenie o rozliczaniu zakupu podręczników tylko w ramach programu „Wyprawka szkolna”:

https://drive.google.com/file/d/0B2wABLGZueP6bFRKV0pMdzZkQ0NUbTNXbDdBNG95M1RFdGNv/edit?usp=sharing

 

 

Zmieniony ( 27.08.2014. )
Czytaj całość…
 
UWAGA!! PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
21.08.2014.

NASTĄPIŁA ZMIANA GODZINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH  W DNIU 26.08.2014 r. Z GODZ. 9.00 NA 9.30!

 
Uwaga absolwenci! PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
01.07.2014.

 Rusza nabór do Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015

Program jest adresowany do maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.
W roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Ubiegać się o stypendium na I rok studiów może maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w roku 2014 i spełnia łącznie następujące kryteria:
• zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (punkty liczone są w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu);
• zostanie przyjęty w roku akademickim 2014/2015 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
• pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a ponadto:
• pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
• jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
• jest/był wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)
lub
• ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Wnioski o stypendium należy składać do 18 sierpnia 2014 r. on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Agencji Nieruchomości Rolnych i innych partnerów.

Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

Zmieniony ( 01.07.2014. )
 
Uwaga Maturzyści ! PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
27.06.2014.

W dniu 27 czerwca 2014 r. od godz. 11.00 w sekretariacie szkoły można odbierać Wasze świadectwa dojrzałości.

Zapraszamy :)

Zmieniony ( 27.06.2014. )
 
Informacje dla Gimnazjalistów PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
24.06.2014.

Dokumenty (świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - oryginały lub kopie) składamy w sekretariacie szkoły (na drugim piętrze) w piątek 27 czerwca, w poniedziałek 30.06. lub we wtorek 1 lipca.
Zmieniony ( 27.06.2014. )
 
Stypendium Lokalnej Grupy Rybackiej Obra - Warta PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
22.06.2014.

Do 30 czerwca LGR Obra – Warta przyjmować będzie wnioski podczas 4 już edycji Rybackiego Programu Stypendialnego. W pewnym sensie na tle innych programów koncentrujących się na wybitnych osiągnięciach czy też sytuacji materialnej uczniów Rybacy zaproponowali kryteria wyboru laureatów premiujące osoby, które potrafią łączyć własne umiejętności i wiedzę z pracą na rzecz ludzi i środowisk wśród których wzrastają i żyją oraz potrafią dostrzec rybackie akcenty obok siebie.

Wypełniony formularz należy złożyć do dnia 30 czerwca 2014 roku w wersji papierowej (osobiście lub pocztą), w jednym z biur LGR tj. Pszczew (ul. Rynek 4, 66-330 Pszczew) lub Sieraków (ul. Wroniecka 25, 64-410 Sieraków).

Można je wysłać samemu lub złożyć w szkole u p. J. Jankowiaka.

Szczegóły i formularze wniosków dostępne na stronie    LGR Obra - Warta

Tegoroczna edycja to kilka  kategorii, w których każdy znajdzie coś dla siebie:

  1. Uczniowie Szkół Podstawowej (klasy 4-6), Gimnazjalnej i Ponadgimnazjalnej mogą konkurować w kategorii „wyniki w nauce”, gdzie szczególny nacisk położono na osiągniecia naukowe (konkurs nr 5).
  2. Uczniowie Szkół Podstawowej (klasy 4-6), Gimnazjalnej i Ponadgimnazjalnej mogą konkurować w kategorii „postępy w nauce”, gdzie szczególny nacisk położono na poprawę własnych wyników w nauce (konkurs nr 4). W praktyce może to oznaczać że uczeń, który w połowie roku szkolnego uzyskał średnią ocen na poziomie 2,00, a na zakończenie roku będzie to już np. 3,00 ma szansę na uzyskanie nagrody premiującej zwiększone zaangażowanie i zmianę nastawienia do edukacji.
  3. Uczniowie Szkół Podstawowej (klasy 4-6), Gimnazjalnej i Ponadgimnazjalnej mogą konkurować w kategorii „otwartej”, gdzie szczególny nacisk położono na zaangażowanie społeczne uczniów (konkurs nr 3).

Warto dodać, że w konkursie nr 4 i 5 mogą brać uczniowie z gmin Skwierzyna, Siedlec, Kargowa, Babimost, Zbąszynek, co jest spowodowane wpłatami dokonywanymi z obszarów w/w gmin.

Informacje dodatkowe wynikające z założeń programowych:

  1. Maksymalna wysokość nagrody w kategorii „wyniki w nauce” wyniesie:
    • do 350,00 zł (brutto) – dotyczy uczniów i uczennic mieszkających na terenie Regionu Obra – Warta (gminy Zbąszyń, Trzciel, Miedzichowo, Pszczew, Międzyrzecz)
    •  do 200, 00 zł (brutto) – dotyczy uczniów i uczennic mieszkających na terenie gmin Skwierzyna, Siedlec, Kargowa, Babimost, Zbąszynek.
  2. Maksymalna wysokość nagrody w kategorii „postępy w nauce” i „otwartej” wyniesie do 250, 00 zł (brutto).
  3. Wypłata przyznanych dofinansowań rozpocznie się 15 września 2014 roku i potrwa do dnia 30 listopada 2014 roku wraz z napływem dodatkowych środków. Kolejność wypłat będzie uzależniona wyłącznie od miejsca zajętego na liście rankingowej w ramach konkursu oraz dostępnych środków.
Zmieniony ( 22.06.2014. )
 
Zbąszyński Balagan, czyli śladami kultury żydowskiej PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
18.06.2014.

W ramach programu SZKOŁA DIALOGU grupa naszych koleżanek i kolegów, która nazwała się „Zbąszyński Balagan”, pod kierunkiem trenerek z Fundacji Forum Dialogu Między Narodami i opiekunki projektu pani Anity Rucioch-Gołek, odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w Zbąszyniu. Młodzież samodzielnie, pracując zespołowo, przygotowała projekt, który ma na celu  upamiętnienie  dawnych mieszkańców  tego miasta. Efektem pracy grupy jest przygotowany scenariusz wycieczki, który grupa zrealizowała w ostatnią niedzielę.

Żydzi w Zbąszyniu byli obecni od wielu  wieków, wpisali się w historię i kulturę miasta, więc warto przedstawić szerszemu gronu odbiorców  informacje na ten temat.  Licealiści spotkali  się w celu zdobycia potrzebnych informacji z wieloma osobami, które swoją wiedzą i doświadczeniem w organizowaniu podobnych inicjatyw  bardzo pomogły w realizacji przedsięwzięcia. Informacji szukano w opracowaniach naukowych, dokumentach archiwalnych, w internecie. 

 Dzięki kilkumiesięcznej pracy udało się zorganizować wycieczkę rowerową śladami zbąszyńskich Żydów, na którą zaproszono mieszkańców miasta i okolic, a która odbyła się w niedzielę  15 czerwca 2014r. W trakcie wycieczki zapewniono gościom wiele atrakcji. Punktem startu był dworzec PKP, gdyż to właśnie tam zaczęła się historia Żydów w Zbąszyniu po deportacji z Niemiec w październiku 1938 roku. Po przybliżeniu historii związanej z tym miejscem, przedstawiono gościom krótki występ artystyczny w niezwykle klimatycznym holu dworca, w którym m.in. zostały przeczytane poruszające listy wysyłane ze Zbąszynia w tamtym tragicznym czasie, a także zostały zaśpiewane piosenki związane z kulturą żydowską, takie jak „Anatewka” czy „Wszyscy braćmi być powinni”. Kamil Jabłoński recytował wiersz „Daleko od domu”, napisany przez jedną z uczennic. Inspiracją wiersza były wspomnienia wypędzonych w 1938 roku Żydów. Hol dworca udostępniła licealistom Fundacja „Nasz Dom”, która w tym miejscu prowadzi sklep z używanymi rzeczami.  To ważne i wyjątkowe miejsce, jak podkreślają organizatorzy wycieczki. Dziś w tym miejscu można zobaczyć wystawę fotografii „Do zobaczenie za rok w Jerozolimie”. To efekt działań dwóch artystów:  Wojciech Olejniczak i Erwin Schenkelbach zrealizowali tutaj w 2008 roku wielowymiarowy projekt upamiętniający społeczność żydowską w Zbąszyniu.

 

Czytaj całość…
 
PaT - Ogólnopolski Głos Profilaktyki PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
16.06.2014.

Z inicjatywy społeczności programu  Komendy Głównej Policji w Warszawie "Profilaktyka a Ty" w całym kraju zorganizowano happeningi i występy artystyczne pod nazwą Ogólnopolski Głos Profilaktyki. Tegoroczna akcja odbyła się 14 czerwca w sobotę pod  hasłem "Przestańmy biec!".

Organizator - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu zaprosiła do udziału młodzież ze szkół Powiatu Nowotomyskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas mundurowych I c i II c, a w części artystycznej wystąpiła   Ola Mazur z I b. Poświeciliśmy swój wolny czas, aby zamanifestować poparcie idei tego programu, którego celem jest ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą i uzależnieniami.

J. Jankowiak

Zmieniony ( 17.06.2014. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 38 z 512